Enquête onder inwoners van Vollenhove

Over inclusief wonen
Enquête onder inwoners van Vollenhove

Geplaatst op: 12 maart 2020

Alle inwoners van Vollenhove kunnen meedoen aan een enquête over inclusief wonen. Bij inclusief wonen gaat het erom dat inwoners van verschillende leeftijden, achtergronden, met of zonder beperking, bij elkaar wonen. Doordat ze elkaar helpen – en daar ook ondersteuning bij krijgen van professionele organisaties – kunnen ze zo lang mogelijk zelfstandig wonen. In de fijne, gezellige én levendige woonomgeving die ze met elkaar maken. Een woonomgeving die ook voor niet-bewoners leuk is om te bezoeken.

Is zo’n concept iets voor Nieuw Clarenberg in Vollenhove en hoe zou dat er dan uit moeten zien? Welke activiteiten horen daarbij? Om te weten hoe u daarover denkt, organiseren Wetland Wonen, Zorggroep Oude en Nieuwe Land, JP van den Bent, Sociaal Werk De Kop en de gemeente Steenwijkerland een enquête. Bedoeld voor alle inwoners van Vollenhove. Jong en oud. Het invullen van de enquête kost maximaal 10 minuten. U blijft anoniem. De enquête kunt u vinden op www.survio.com/survey/d/nieuwclarenberg

Een papieren versie van de enquête kunt u opvragen bij Carin Roelands, telefoonnummer 06 – 51 04 68 33 of per e-mail c.roelands@tintentrainingenadvies.nl U kunt de enquête tot en met 3 april 2020 invullen.