In één overzicht: duidelijkheid over Steenwijkerlandse woningbouwplannen

Veel plannen in uitvoering en in de maak
In één overzicht: duidelijkheid over Steenwijkerlandse woningbouwplannen

Geplaatst op: 10 maart 2023

Hoe staan we ervoor als het om woningbouw gaat? In welke kernen wordt en kan er binnen afzienbare tijd gebouwd worden? Waar zijn er al wel plannen maar moet eerst het bestemmingsplan nog worden vastgesteld? De antwoorden op die vragen staan in een uitgebreid overzicht van woningbouwplannen in de hele gemeente. Wethouder Melvin Smit: ‘De komende 10 jaar moeten er 1.735 huizen bijkomen om in de lokale behoefte te voorzien. In diverse kernen. Dit overzicht, dat we twee keer per jaar actualiseren, geeft een goed beeld van wat er in onze gemeente gebeurt op het gebied van woningbouw. We delen het met de gemeenteraad, met de plaatselijk belangen en wijkorganisaties en het is voor iedereen in te zien op onze gemeentelijke website.’

Het overzicht is een werkdocument dat gebaseerd is op de Woonagenda die door de gemeenteraad is vastgesteld. Daarin staat per kern wat de behoefte is aan nieuwe woningen. Wethouder Melvin Smit: ‘Je merkt dat iedereen snel wil bouwen. Dat begrijpen we. Ook wij willen dat die schop de grond in gaat. Zeker na een periode waarin we, vanwege de verwachte krimp, niet mochten bouwen. Als je het overzicht van woningbouwplannen bekijkt, zie je dat er op veel plekken plannen in gang zijn gezet. Van sociale huur tot koopwoningen, ook voor starters en senioren. Maar we zijn er nog niet. En dus blijven we woningbouw aanjagen en stimuleren we initiatieven op dat gebied. Voor mensen die op zoek zijn naar een sociale huurwoning is en blijft het belangrijk om zich in te schrijven bij een of meerdere woningcorporaties (voor Woonconcept is dat bij Thuiskompas en voor Wetland Wonen de Woningzoeker). Dat geeft daarnaast ook zicht op de vraag.’

Bekijk het overzicht van woningbouwplannen: Stand van zaken uitvoering woningbouw