Woongebied Noordermaten 4 in Blokzijl

Woongebied Noordermaten 4 in Blokzijl

Geplaatst op: 14 december 2022

Op 22 november is een planontwerp van het woongebied Noordermaten 4 gepresenteerd in De Ploats te Blokzijl. De ruimtelijke schetsen werden positief ontvangen door een honderdtal belangstellenden.

Reden om binnenkort een advies voor te leggen aan B&W om het gehele uitwerkingsplan vast te stellen. In het plan worden 80 woningen mogelijk gemaakt tezamen met wegen, water en groen.

Het besluit wordt samen met het planconcept ter visie gelegd (6 weken) waarna de start van het bouwrijp maken kan beginnen.

Uitgifte van de kavels wordt eind 2023 verwacht. Dit omdat de opgebrachte grond eerst moet inklinken.

U kunt zich inschrijven voor de nieuwsbrief op de website www.wonenmetmeerwaarde.nl. Zodra er meer informatie beschikbaar is over de uitgifte van nieuwe kavels ontvangt u bericht via de nieuwsbrief.